"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สร้างผู้นำฝรั่งเศส ตอน 2

ระบบการสร้างผู้นำฝรั่งเศส ตอน จบโดย ‘นิว’แดง ใบเล่

เราจะทราบว่าสถาบันอุดมศึกษาใดเป็น “โรงเรียนใหญ่” หรือ “กร็อง เอโกล” ก็ด้วยการดูว่าสถาบันอุดมศึกษาใดบ้าง ที่มาคัดนักเรียนไปจากหลักสูตร“ชั้นเตรียม” หรือ “เด็กเปรปา” โรงเรียนมัธยมที่มีหลักสูตรชั้นเตรียมขึ้นชื่อในกรุงปารีส ได้แก่ โรงเรียนมัธยม ลีเซ่ แซ็งต์หลุยส์ โรงเรียนมัธยม ลีเซ่ หลุยส์-เลอ-กร็องด์ (หมายถึงหลุยส์มหาราชหรือหลุยส์ที่สิบสี่) โรงเรียนมัธยม ลีเซ่ อ็องรี ก๊าต (หมายถึงพระเจ้าอ็องรีที่สี่) โรงเรียนมัธยม ลีเซ่ แซ็งต์-เจอเนอวิแย๊ฟ โรงเรียนมัธยม ลีเซ่ สตานิสล้าส โรงเรียนมัธยม ลีเซ่ การ์โนต์ เป็นต้น นักเรียนหลักสูตรเปรปาซึ่งมีอยู่สามสายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสายวิทย์(Les classes préparatoires scientifiques) กับเด็กสายเศรษฐกิจและพาณิชย์(Les classes préparatoires économiques et commerciales) ส่วนเด็กสายอักษร(Les classes préparatoires littéraires)เป็นคนส่วนน้อย เพราะว่าโรงเรียนใหญ่สายนี้ก็มีจำนวนน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น