"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

หน้า 14 ตุลา รับงาน"บันทึกความจำนักการเมือง"

รับจ้างนักการเมือง เขียนบันทึกความทรงจำ
-เอ้ะยังงัย? โปรดลองอ่านดูก่อน ครับเหตุผลของงาน

-ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 เวลาผ่านมาเกือบร้อยปี  นักการเมืองมากหน้าหลายตา มีส่วนผลักดันประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้า เร็วบ้างช้าบ้าง มากบ้างน้อยบ้าง  แต่ที่เป็นตัวฉุด ตัวถ่วงบ้านเมืองก็มี ในที่นี้เราจะมองข้ามนักการเมืองชนิดหลัง

-แต่ สำหรับท่านที่เป็นคนดี ก็แทบจะไม่มีท่านผู้ใด ทิ้งมรดกความคิด และบันทึกประสบการณ์อันดีงาม ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง

-ความคิดอ่าน และประสบการณ์อันมีค่าจำนวนหนึ่ง จึงสูญไปกับสายลมและกาลเวลา บางกรณี แม้แต่ลูกหลานตัวเอง ก็ยังไม่มีโอกาสได้รู้


"ปิรามิดกระจก" ที่ลานพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ กรุงปารีส 
วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อนักการเมืองได้มีโอกาส มอบมรดกทางการเมือง เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเขา ในภายภาคหน้า

• เป็นบริการสำหรับนักการเมืองไม่จำกัดพรรค ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน  หรือแม้ผู้เคารพนับถือนักการเมือง ที่ต้องการหนังสือสักเล่มหนึ่ง เกี่ยวกับผู้ที่ตนยกย่อง วางอยู่ในห้องสมุดทั่วประเทศ 

• เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และเพื่อกระตุ้นนักเขียนท่านที่สนใจ ให้หันมารับงานชนิดนี้กันมากขึ้น


ข้อมูลเทคนิคของงาน

• เป็นหนังสือ ป็อกเก็ตบุคขนาดเล็ก หนาประมาณ 175-225 หน้า หรือมากน้อยตามแต่จะตกลงกัน

ลิขสิทธิ์ เป็นของท่านเจ้าของงาน ท่านแก้ไขต้นฉบับได้ตามใจชอบ และผู้เขียนยินดีให้คำแนะนำด้านการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เป็นบริการให้เปล่า

• ผู้เขียน ซึ่งมีประสบการณ์งานเขียนประเภท ghostwriting ในภาคเอกชนมานานปี  จะทำหน้าที่ร้อยเรียงเรื่องราวชีวิต และประสบการณ์ของท่าน เป็นลายลักษณ์อักษร ตรงตามที่ท่านเล่าให้ฟัง โดยใช้รูปแบบการนำเสนอที่ดี อ่านง่าย ตามสไตล์ที่ท่านพอใจ ตลอดจนช่วยค้นคว้าข้อมูล มาเสริมความแข็งแรงให้แก่งานของท่าน เช่น ข้อมูลประวัติศาสตร์ ข้อมูลปรัชญาการเมืองทั้งตะวันออกและตะวันตก ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลสังคม หรือข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อชูชีวิตท่านให้โดดเด่น เกาะกับสมัย และเป็นอมตะ... 


หมายเหตุ - รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งสัญญาว่าจ้าง โปรดถามเพิ่มเติมได้ ที่อีเมล salaya123@yahoo.com – ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อจริง หรือแสดงตัว ในการสอบถามข้อมูล
-ขอบคุณครับ  ปรีชา ทิวะหุตghostwriter music video