"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Europe: BEWARE, Arab world terrorized ; Reactionary response to Australian National University videos; required reading as a humble piece of entertainment for all diplomatique corps and international news reporters stationed in all-Asia. วิวาท กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย (ต่อ)The “Lèche-botte” of Euro-zone: BEWARE of a cheap model from Asia, no footgear or lingerie required.
As a practitioner and a true believer in freedom of speech, I somehow pleasure myself in producing hot spurts of cum-ment on the Australian National University’s videos about the excitedly aroused thighland. (in crisis)

Will it only be in the world of New Mandala, or will it never be at all, when Australia is able to show, not to tell, the world that she can democratically embrace her own “Mademoiselle la Premier Ministre” with “Faux Compagnon-de-Lit Oficiel”, and a herd of brotherly appointed ruminating “Lèche-Vagin” cabinet?
Voilà je le dis pour passer sous silence de mort les fans de la fameuse French kiss en Australie. Adieu.

Cultural note: lèche-vagin fr., vagina-licking eng.


Terrorizing the Arab world: Bonjour.
In the arrested state of fourteen years old or even less, mentally deficient, unfeignedly unabashed, the Mademoiselle la Premier Ministre of thighland shows, not tells, the agape Arab world of Spring days how and to what extent after some eighty years of trial and error, and more trial, and even more error, a democracy can immature with age.


The downpour of monsoon rain vs. the habitual spray of water: Standing ovation.
Mademoiselle la Premier Ministre democratically gave the coup de grace to her brother’s business of putting thighland out of business. Incroyable, mais pas vrai?

With regard to her disastrous disaster management, the Mademoselle shows, not tells, her infantile inability to differentiate the downpour of monsoon rain, the flooding imminent threatening the capital city, and le déluge a l’échelle Biblique, from the habitual flush of spray water in abundance, after relieving her bladder, on her smiley vagina.

Standing ovation for the show, not the telling, in Patpong and Pattaya guaranteed.


----------------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=HoY4SaD4Rzs&feature=results_video&playnext=1&list=PL9C779E9790954D25
-----------------------------------------------------------------------------

freedom of speech in thailand: critique of a compromising report from the BBC radio
://devnapya.blogspot.com/2011/12/freedom-of-speech-in-thailand.html