"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Freedom of speech in Thailand, the compromising reporting morality of the BBC, listened in southern Thailand on December 15, 2011, case in point: Da Torpedo วิวาทวิทยุบีบีซี วิจารณ์รายงานข่าว พฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2554 กรณีน้องดา (ผู้อยากมี)ตอร์ปิโด


Please note that this blog is registered to be used with my real name as well as pennames. I am a practitioner and one of the true believers in freedom of speech. But hearing Da Topedo violently throwing up the solid waste that has been STRATEGICALLY shitted into her opening mouth in want, is disturbing indeed. I am not amused.


According to the reporting morality of the BBC as I understand it, how can it be that this scum of the earth could have been reported as "an activist" ? Sans blaque! I hope lesbian sisters won't be offended or will pardon me, but checking on her miserable lesbian record it would only happen in the realm of magic if she, "an activist", could ever activate anything other than her own clitoral agitation. And since when has the BBC subscribed to this theory of activism?


Why is it that the radio broadcaster with truely global perspective, the BBC, cannot get real at the telling detail of her pseudonym which unmistakably means to read, "Da who want her clitoris be inflated and become a silicone torpedo." ?

          Comprenez-vous, justement, son malheur d'après avoir entendu la
          justice prononcée; qui réduit 18 ans de prison á 15? Ça sera trois ans
          de moins pour une vie lesbo gratuite, logée et nourrie.

Imaginons-nous maintenant l’horreur chez les filles en prison qui, en attendant, se demandent si elle viendrait avec sa TORPE-DILDO du type strapped-on ou bien hand-held, mais motorisée?  Á suivre….chez la BBC.

--------------------------------------------------------------------------------
Terrorizing the Arab world: Bonjour.
http://devnapya.blogspot.com/2012/01/euro-zone-beware-arab-world-terrorized.html