"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

จ้ำม้ำ เกิ๊น

จ้ำม้ำเสียจริงน่ะน้องเอ๋ย ไม่เคยเห็นใครจ้ำม้ำเท่าโดย ‘นิว’แดง ใบเล่

คุณแมน เนรมิต กับ คุณชาย เมืองสิงห์ เคยร้องเพลงยอดนิยมเพลงนี้
บทเพลงได้กลายเป็นคาถาของคนหลายคนที่คิดจะทอนน้ำหนักตัวลง นักเขียนบางคนก็เคยนำเนื้อเพลงตั้งกระทู้ในหน้าหนังสือพิมพ์ และเป็นกระทู้ของพิธีกรงานบวช งานแต่งงาน งานมงคลต่าง ๆ ตามหมู่บ้านตำบลในละแวกบ้านผู้เขียน ยังไม่นับตามวงเหล้าที่เพลงนี้ก็เคยยอดนิยม แต่เหล้าที่กินกันในวงนั้นมักจะไม่ใช่ไวน์หรือบรั่นดี

ทราบกันทั่วว่า โรคอ้วนและน้ำหนักเกินส่วนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติในประเทศอภิมหาอำนาจเดียวแห่งโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมสมาคมโรคอ้วนและน้ำหนักเกินส่วนในสหรัฐประจำปี 2551(2008)นี้ จัดที่เมืองฟินิกซ์ มลรัฐแอริโซนา ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2551 เหตุที่ประเทศนั้นรณรงค์แอนตี้ความอ้วน อาจเพราะเขาเกรงว่าขืนปล่อยให้พลเมืองเป็นโรคอ้วนไม่มีห้ามล้อกันอยู่อย่างนี้ อภิมหาอำนาจสหรัฐอาจอุ้ยอ้าย ตุ้ยนุ้ย ตุ๊ต๊ะและขี้เหนื่อย ทำให้คนทั่วไปไม่ใคร่จะเกรงขามก็เป็นได้...เป็นมหาอำนาจอึ่งอ่าง แบบว่า ตา-หลกอ่ะ

จ้ำม้ำเสียจริงนะน้องเอ๋ย ไม่เคยเห็นใครจ้ำม้ำเท่า...

คนอ้วนและน้ำหนักเกินส่วน “ถูกเห็น” ด้วยสายตาแบบไหนเอ่ย? ที่ว่า “ไม่เคยเห็นใครจ้ำม้ำเท่า” นั้นหมายความว่าเห็นอย่างไร? ผู้เขียนจะลองประมวลการ“ถูกเห็น” ออกมาดูเล่น ๆ ว่าคนอ้วนถูกมองอย่างไรในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่ยังไม่ใช่ยุคพระศรีอาริยเมตไตร(พระสังขจาย)ซึ่งจะต้องรออีกราว 2,500 ปีข้างหน้าเมื่อไฟบัลลัยกัลป์ไหม้ล้างโลกยุคหลังโลกาภิวัตน์ไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้ว พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปต่อจากพระสมนโคดม หรือ “โคตมะ บุดด้า” ท่านคือพระศรีอาริยเมตไตรหรือพระสังขจาย ท่านจะเสด็จมาในโหมดอ้วนลงพุง(flabby mode) ดังจะเห็นได้จาก“visual aid”หรืออุปกรณ์ช่วยการเห็นพระศรีอาริย์ ในโหมดพระเครื่องที่สร้างในรูปของท่าน ซึ่งมีให้เช่ากันแพร่หลาย แม่ค้าแม่ขายฝั่งธนฯนิยมแขวนกันเยอะ โดยเฉพาะที่ทำธุรกิจอยู่ในรัศมีวัดสังขจายย่านท่าพระ

--------------------------------------------------------------------------
คำนำ หนังสือ"จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข"

หนังสือเล่มนี้เล่าประสบการณ์ส่วนตัว ถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เขียนใช้มาแล้วกับตัวเองได้ผล แต่ใช่ว่าจะได้ผลกับคนอื่น ๆ ทุก ๆ คน แต่ละคนก็คงต้องมีวิธีการของตัวเอง ท่านผู้อ่านที่ไม่แน่ใจกับวิธีการที่ผู้เขียนใช้กับตัวเองตามหนังสือเล่มนี้ และเขียนเล่าให้ท่านฟัง ท่านต้องปรึกษาหารือกับแพทย์ประจำตัวของท่านเสียก่อนทุกกรณีไป หนังสือเล่มนี้เขียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ ไม่ใช่คำแนะนำของแพทย์ แม้วิธีนำเสนอจะคล้ายกับกำลังให้คำแนะนำก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงสไตล์ของการเขียนเท่านั้น

แดง ใบเล่

Chandipur-on-sea
ชายทะเล จันดีปุระ
รัฐโอริสสา อินเดีย
๒๕๕๐


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

คัดจากหนังสือ ครับ...

หากว่าขณะนี้ท่านมีอายุระหว่าง 17 – 77 ปี หรือกว่านั้น ชีวิตท่านคงจะผ่านเหตุการณ์ประเภท “ยากยิ่งกว่าสิ่งใด” มาบ้างสักเรื่องสองเรื่องเป็นแน่ บัดนี้ ท่านปรารถนาจะจัดรูปกายด้วยการเดินออกกำลังกาย ท่านคงจะเริ่มตระหนักและสำนึกแล้วว่า การที่ผู้มีน้ำหนักเกินส่วนต้องการจะลดน้ำหนักสัก 5 กิโลกรัม หรือ 10 กิโลกรัม หรือ 20 กิโลกรัม ไม่ว่าจะด้วยการออกกำลังกายโดยวิธีใด ๆ ก็ดี นับว่าเข้าข่ายเรื่อง ยากยิ่งกว่าสิ่งใด อีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเขาทีเดียว ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจบังคับของตนเองโดยแท้ ผู้อื่นจะมาก้าวก่ายขัดขวาง ขัดแข้งขัดขา หรือกลั่นแกล้งท่านได้ยาก


“ความเพียร” ไม่ได้แปลว่า ความขยัน ความเพียรน่าจะใกล้เคียงกับคำละตินว่า perseverantia ซึ่งมีลักษณะความหมายรวมถึง continuity, courage, energy, persistence, steadiness, insistence, determination, patience, tenacity, willpower ความเพียรไม่ได้มีเนื้อหาหรือองค์คุณพึ่งพาอาศัยการใช้กำลังกายแต่ถ่ายเดียว ความเพียรหมายถึงการใช้กำลังกายใดยมีใจบังคับ


“ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ” อันเป็นลักษณะหนึ่งของความเพียรตามคำของพระสารีบุตรนั้น จะยังคงติดตามมาเปิดประเด็นอยู่ในจิตใจของท่านในเวอร์ชั่นอกาลิโก บางทีกำลังใจก็ดี ความปรารถนาก็ดี หรือความกลัวโรคภัย ก็ยังอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาฉันทะที่จะจัดรูปกายของท่าน ท่านเริ่มซาบซึ้งขึ้นแล้วว่า ท่านจะต้องสามารถที่จะรักษากำลังใจไว้ให้ได้อย่างมั่นคงยาวนานต่อเนื่องไม่ขาดสาย นานหลายเดือน หรืออาจเป็นปีท่านจึงจะบรรลุเจตนาสมปรารถนา


วันแล้ววันเล่าที่ท่านออกเดิน เช้าแล้วเช้าเล่าที่ท่านชั่งน้ำหนักตัวบันทึกกระดาษโพสต์อิทแปะผนังห้องน้ำ วันหนึ่ง...ท่านอาจพบกับสภาพที่ครูลักษมีกล่าวไว้ คือ ในที่สุดเราก็อาจมาถึงพรมแดนอันเป็นที่สุดแห่งความเพียรของเราเอง


ดังนั้น เพื่อประคับประคองให้ตัวเรามีแรงใจข้ามเส้นพรมแดนที่ว่านั้น ท่านว่าทาง


หนึ่งก็คือให้เตือนตนไว้เสมอว่า แก้วสารพัดนึกอันหาค่ามิได้รอท่านอยู่เบื้องหน้า ท่านจะมีตัวตนใหม่ที่แข็งแรง ที่สมบูรณ์แต่ไม่อ้วน ที่สะโอดสะอง พริ้งพร้อมสรรพางค์ดังนางหงส์ อรชรอ้อนแอ้นเอวองค์...สำหรับท่านหญิง ประเสริฐสรรพสรรพางค์ แต่บาทางค์สุดเกล้า...สำหรับท่านชาย ตัวตนใหม่ที่น่าปรารถนาของท่านนั้นกำลังจัดรูปของมันอยู่ทุกย่างก้าวที่ส้นเท้าหน้าของท่านสัมผัสพื้นพสุธา ส่งกำลังผลักดันด้วยเท้าหลังตามลักษณะการเดินออกกำลังกายที่ดี การเดินออกกำลังกายที่ม้วนย่างก้าวดุจระลอกคลื่น ที่ก้าวไปข้างหน้า ที่.....
 
 
-หนังสือเล่มนี้ ท่านที่สนใจ อาจจะต้องหาอ่านตามห้องสมุด ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น