"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สร้างผู้นำฝรั่งเศส ตอน 1

ระบบการสร้างผู้นำฝรั่งเศส ตอน 1โดย ‘นิว’แดง ใบเล่
มีด้วยหรือ? ฝรั่งเศสมีระบบการสร้างผู้นำด้วยหรือ?

ก็ในเมื่อคำว่า ผู้นำ เป็นคำที่มีความหมายไม่ใคร่จะดีนักในวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเจ้าตำหรับเรื่องการคานอำนาจอย่างเสมอภาคกันในทางการเมือง ระหว่างอำนาจตุลาการ อำนาจบริหาร และอำนาจนิติบัญญัติ ทั้งยังมีระบบศาลคู่ระหว่างศาลกฎหมายเอกชนและศาลกฎหมายมหาชนแบบที่ประเทศไทยกำลังเริ่มมีใช้อยู่นี้ ซึ่งอังกฤษและสหรัฐอเมริกาไม่มี ตลอดจนเคยมี ผู้นำ อดีตเจ้าของทีมฟุตบอลและเป็นระดับรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาจำคุกมาแล้ว (คือ เมอซิเออร์ แบร์นา ตาปี ) นอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่เพลงชาติเป็นบทเพลงแห่งการปฎิวัติ มีทำนองไพเราะเพราะพริ้ง เนื้อเพลงเป็นบทกวีสะเทือนอารมณ์ชื่อ “ลา มาร์แซยแยส” ซึ่งดูเหมือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต ได้นำทำนองมาแต่งเป็นเพลงเดินของมหาวิทยาลัย แถมฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีคำขวัญว่า “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” หรือเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า “Liberté, Égalité, Fraternité” ซึ่งแตกต่างกับสหรัฐอเมริกาที่มีคำขวัญว่า “เราศรัทธาพระเจ้า” หรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “In God We Trust.” อเมริกาน่าจะสนใจเรื่อง ผู้นำ มากกว่า หรือถ้าหันมาเทียบกับสังคมประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศอินเดีย ก็จะพบคำขวัญประจำชาติว่า “สัจจะเท่านั้นที่ยืนยง” หรือเขียนเป็นภาษาสันสกฤตว่า
“ ” อ่านว่า “สัตยะเมวะ ชะยะเต” ซึ่งก็ไม่ได้เน้นความเป็นสังคมการเมืองเหมือนกับ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น