"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

หน้า เศรษฐกิจ แบบเคนส์ + นโยบายโอบามา

พบกับ นักค้าหลักทรัพย์ ให้สัมภาษณ์
พยากรณ์ ภาวะเศรษฐกิจ-วิบัติแน่

 Trader of the BBC says Eurozone Market will Crash BBC News
Uploaded by on Sep 27, 2011
บุคคลผู้นี้ สร้างความฮือฮา ทั่วโลกไซเบอร์ ที่จริงเขาเป็นเทรดเดอร์สมัครเล่น-ไม่ใช่มืออาชีพ
เขาสารภาพว่า อยากดัง ทุกวันนี้ เกาะเมียกินไปวัน ๆ อยู่ชานกรุงลอนดอน
-อย่างไรก็ดี ความเห็นของเขานั้น ก็ตรงกับ ความเห็นของคนจำนวนไม่น้อย ในเวลานี้

หนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ "เล่าเรื่องเศรษฐกิจ แบบเคนส์" พิมพ์ไปแล้ว 3 ครั้ง เข้าใจว่า หมดตลาดแล้ว-กระมัง ? แต่ท่าน สามารถหาอ่านได้ ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั่ว ๆ ไป  

ประโยชน์ในการอ่าน มี 4 ประการ คือ
1) เพื่อความบันเทิง ในภาวะที่ความบันเทิง หายากขึ้นทุกที
2) เพื่อเตรียมรับ ภาวะเศรษฐกิจมหาวิบัติ ในอีกไม่กี่ปี (-หรือไม่กี่วัน) ข้างหน้านี้
3) เพื่อประเมิน เลา ๆ ว่า ตัวเราเอง ยังจะพอมีเวลา ทำอะไรในทางเศรษฐกิจ ให้ตัวเองได้บ้าง
4) เพื่อทำใจ ว่า ตัวใคร ตัวมัน!
พบกับ วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่

ตัวอย่างบางบท "เล่าเรื่องเศรษฐกิจ แบบเคนส์"

สารบัญ ฉบับดิจิทัลบุค คลิกที่นี่
เขียนทำไม คำนำในการพิมพ์ ครั้งแรก ตลิกที่นี่
บท ๑ เกริ่นเรื่อง คลิกที่นี่
บท ๒ เศรษฐกิจตกต่ำ ๒๔๗๒ คลิกที่นี่
บท ๖ The General Theory ลงรายละเอียด ตอนสอง คลิกที่นี่
ภาคผนวก ๑ ลำดับเหตุการณ์ วิกฤตเศรษฐกิจ เริ่มจากไทย ๒๔๕๐-๒๔๕๒ คลิกที่นี่


--------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือแปล "มาตรการเศรษฐกิจ ของประธานาธิบดีโอบามา"
เพื่อฟื้นฟูอเมริกาหลังวิกฤต

-เป็นหนังสือแสดง วิธีทำนโยบายเศรษฐกิจ แม้จะเป็นระดับชาติ แต่ในระดับ อบต.ก็อ่านดูเป็นตัวอย่างคร่าว ๆ ได้ เพราะ อบต.บางแห่งในเวลานี้ ก็อับจน นโยบายเพื่อปฏิบัติในเขตตน สร้างถนน ขุดบ่อน้ำ ลอกคลอง ทำหมดแล้ว...

มาตรการเศรษฐกิจ โอบามา คลิกโหลดทั้งเล่ม
หรืออ่านเฉพาะ บทสรุป-สำหรับผู้บริหาร คลิกที่นี่