"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

News Mandala – an obsolete, absurd, tout à fait démodé, and out-of-place mediaval, pre-enlightment European perspective on mainland Southeast Asia วิวาท-วิจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย Australian National University (=the top spy school in southern hermisphere, that fails) ปรีชา ทิวะหุต วิจารณ์ video no.6

What a waste of Australian taxpayers' money! Tons of money to create an ounce of STUPIDITY.
And since so many kilogrammes of stupidity hv been produced, we could not imagine how many tons and tons of Australian tax money was wasted.

"We must abandon the prevalent belief in the superior wisdom of the ignorant." -Boorstin
Remark: prof. Boorstin is a polite guy, if HE were ME, the term "the ignorant" would be repaced by "the stupid", 'cause the two is seperated by Big waters as wide as the south Pacific. Don't you know that, oh you did? But you ain't a rude person?

I didn’t intend to offend Australian National University or Australia-the land abounds with delicate exotic plants, animals and people that I adore all. Moreover, I’m an admirer of Lady Bracknell, in Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest, said she:
 “I do not approve of anything that tempers with natural ignorance. Ignorance is like a  delicate exotic fruit. Touch it and the bloom is gone”

โหลดบทวิจารณ์ วีดีโอ 6 ได้ที่ลิงก์นี้ครับ
https://docs.google.com/leaf?id=0B1pqd2WJcbO3NDVkOTkwY2EtY2IwNy00Mzg5LWEwY2MtZjI4ZTQ2NDZkNjQ3&hl=th

หรือโหลดบทวิจารณ์ วีดีโอทั้งหมด 1-2-3-4-5-6 ที่นี่-ขอบคุณครับ
https://docs.google.com/leaf?id=0B1pqd2WJcbO3NDBhNWQwNmMtNDI5Zi00MzgzLTllZTYtNGM4YTc0MDFjYjUx&hl=th
*all misspellings are intended to show spontaniety of my writing and ideas

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น