"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

Thailand's future by Australian National University(=the top spy school in southern hermisphere, that fails),criticised in English by Preecha-a Thai writer ปรีชา ทิวะหุต กำลังเขียนคำวิจารณ์ครับ

คลิกเดียว โหลดคำวิจารณ์ได้ทั้ง 5 ตอน จากกูเกิล ด็อค ครับ

ปรีชา ทิวะหุต วิจารณ์รายการ การเมืองไทย ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย <<-- click download here วิจารณ์วีดีโอ ตอนที่ 1-2-3-4-5


คำวิจารณ์ตอนสุดท้าย ตอนที่ 6 ซึ่ง มีคนไทยร่วมรายการ 3 คน
จะโพสต์ประมาณต้นเดือนหน้า พฤษภาคม 54 ครับ
critique of Video no. 6 will be posted here around early May 2011.