"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันพุธที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปรีชา ทิวะหุต สรรเสริญมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

แต่-ประนามโคกระบือที่เริ่มหัดคิด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิจารณ์ รายการ Thailand in Crisis ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย Andrew Walker
http://youtu.be/yJfCoVzXLuM วีดีโอตอน 5 คลิกขวา OpenIn NewWindow
my 3 short paragraphs comment:
-----------------------------------------------------------------------------------

๑. Overwhelmed by all sorts of lies in Cyberspace about politics in Thailand i.e . compulsive lies and paid lies, I breathed fresh air of truth in watching video no. 5. Thailand of all coloring should be grateful to Prof. Walker, if they still know what gratitude means. Documentary no. 5 is an accurate impression. Yes, a mere 200 baht vote buying is not the cause of un-democratic election; just as the French economic problem at the time being the only one cause of the French revolution is simplistic, if not baloney. [But, world wide Thai politics fans are…………….]

๒. But, world wide Thai politics fans are true to form: video no. 5 is the least viewed! Too many enthusiasts of Thai politics, local and international, are addicted to liars and haters if they aren’t themselves liars or haters, or both. No? Yes, I said it with good reasons. Having watched the presentation of hard facts and made my presumably wise judgement about it, I gleefully went on to check number of eyeballs: it hit the bottom 6,700 compared to the top watched video of 22,200 as at Mar 28, 2011. No surprise, bad stats belongs to it as one might expect. [Hence my reasoning must be………..]

๓. Hence my reasoning must be good. This video is the best one. Once the eyeballs count had approved my mindful judgement, I feel safe and happy to be able to humbly differentiate myself (not to say “distinguish”) from “des vaches qui commencent à penser.” Please excuse my very original French, which is a parody of Voltaire, meaning in Thai – พวกโคกระบือที่เริ่มหัดคิด

Nota Bene: my originality authenticated, because the most powerful search engine in cyberworld at the moment renders “vache qui rit”, “vache qui pisse”, and “vache qui pète”. Therefore “les vaches qui commencent a penser.” is truly mine (up to here and now).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โพสต์ต่อไป.....วิจารณ์วีดีโอที่ 6 my next post will criticize video 6.

ปรีชา ยกย่องวีดีโอที่ 6 ว่า “nettement supérieure”? =ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ ?
Comment on video no. 6 will follow shortly. It has a cute title in French:
“nettement supérieure”? – ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ Please follow, if you enjoy some French.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น