"คุณคิดว่า สิทธิเสรีภาพ จะอยู่รอดได้สักกี่น้ำ ถ้าเราเหยียบย่ำทำลาย ความคิดทางศิลธรรมจรรยา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทิ้งเสียให้หมด?"
-แซมมวล อะดัม Samuel Adams นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน ศตวรรษ18

Vive le Roi राजा चिरंजीव

Vive le Roi  राजा चिरंजीव
ทรงพระเจริญ Vive le Roi! ¡Que viva el REY! राजा चिरंजीव

du Contrat social

du Contrat social
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สัญญาประชาคม


Infos du livre audio - Audiocite.net ฌัง-ฌาค รุซโซ "สัญญาประชาคม" ภาษาฝรั่งเศส

The Prince


Infos du livre audio - Audiocite.net "The Prince" นิโกโล มัคเคียเวลลี ภาษาฝรั่งเศส

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Thailand politics ปรีชา ทิวะหุต ตอบโต้รายการ เมืองไทยวิกฤต -มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย Australian National University

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thailand in Crisis - 1- Andrew Walker
http://youtu.be/2liXe3dIYIA วีดีโอตอน 1 คลิกขวา Open In New Window
Thailand politics ปรีชา ทิวะหุต-ประท้วง วีดีโอตอนที่ 1:

"Watching the video, I desperately chant a sacred mantra so that my next life will again be spent in GINI-ugly Thailand, instead of GINI-beautiful Philippines. Perhaps professor Andrew Walker and Nicholas Farrelly <@ 07:27 > could shade some light on this irrational and insane prayer of mine."

------------------------------------------------------------------------------------


Thailand in Crisis - 2- Andrew Walker
http://youtu.be/G94uSuQxSA0 วีดีโอตอน 2 คลิกขวา Open In New Window
Thailand politics ปรีชา ทิวะหุต-ขัดแย้ง วีดีโอตอนที่ 2:

"Being a French intellectual (philosophe) i.e. M. Bernard-Henri Lévy you can freely favour the use of forces. If I were Prof. Des Ball I would be jealous of M. Bernard-Henri Lévy and the French intellectual class, because they need no excuses in expressing their protesting ideas as at <@ 11:27>. However, the problem is this: if Prof. Des Ball were a French intellectual, which group of protesters of the authority, case in point - Colonel Gadafi & co., would he join: the one in Bengazi or the one in Paris?"

M. Bernard-Henri Lévy on TV5 , Thursday 17 March 2011
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/Episodes/p-15040-Bernard-Henri-Levy.htm
-----------------------------------------------------------------------------------


Thailand in Crisis - 3- Andrew Walker
http://youtu.be/eL-jWO8di44วีดีโอตอนที่ 3 คลิกขวา Open In New Window
Thailand politics ปรีชา ทิวะหุต-งัดข้อ วีดีโอตอนที่ 3:

"To those who appeared in this video, and those who’ve watched it, I dare not keep secret a cool good read about criminal justice in Thailand ;


AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CRIMINAL JUSTICE EDUCATIONAL PROCESS AND THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TOWARD THE RULE OF LAW.
-A Dissertation Presented to the Faculty of the Institute of Contemporary Corrections and the Behavioral Sciences. Sam Houston State University, May, 1979


However, some might need a Ph.D to understand only the title! "

------------------------------------------------------------------------------------


comments on Video 4-5-6 will follow shortly.
ต้องการอัพเดทอัตโนมัติ โปรดทิ้งอีเมลไว้ในกรอบ "โปรดแจ้งที่นี่ ให้ส่งข่าวให้ท่าน ทางอีเมล" อยู่ที่คอลัมน์ขวามือของท่าน ด้านล่างของ ABOUT ME -ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น: